FLYGPASSAGERARES RÄTTIGHETER

Huvudregeln är att resebyråer och arrangörer alltid är skyldiga att hjälpa resenären vid förseningar, inställda flyg, strejker och konkurser, men det betyder inte att kostnaden också ska bäras av reseföretagen. Vid inställda eller försenade flyg och ibland vid strejker är det flygbolaget som bär ansvaret, ett ansvar som kan mildras beroende på vilka konsekvenser ändringen slutligen får och vad den beror på.

Om en flygning ställs in eller blir kraftigt försenad har passagerarna alltid rätt till assistans från flygbolaget, oavsett orsak. Dels med mat och vid behov även inkvartering, dels med kompensation om kriterierna för det är uppfyllda. Dessa regler gäller alltid för resor inom EU och för alla flygbolag. För EU-registrerade flygbolag gäller reglerna även utanför EU.

INSTÄLLDA OCH FÖRSENADE FLYG

EU-förordningen 261/2004 reglerar passagerarnas rättigheter vid inställda och försenade flygningar. Det är endast flygbolag som ansvarar enligt förordningen. Reglerna gäller i princip oberoende orsak till varför flygningen ställs in eller blir försenad. Flygbolagens ansvar kan dock mildras om det inträffade beror på en omständighet utanför flygbolagets kontroll. Ansvaret ligger på det flygbolag som utför flygningen (operating carrier) till vilken resenären kan rikta sitt krav på kompensation.