KLIMATKOMPENSERA

Sydafrika planterar in växten Spekboom som binder koldioxid.
Sydafrika planterar in växten Spekboom som binder koldioxid.

Det är viktigt att vi alla tar vårt ansvar när det gäller den påverkan på klimatet som flygresor innebär. Turism är i många länder den största inkomstkällan och det innebär för många att människorna här kan leva ett bra liv, bortom den fattigdom som annars skulle råda. Det innebär även att utvecklingsländer också kan satsa och investera i olika miljöprojekt, för att på så sätt minska vår klimatpåverkan. Inkomster från turism är därför oerhört viktigt för dessa länder.

Vi arbetar med samarbetspartners som tar ansvar för miljön och som även stödjer olika sociala projekt i länderna vi arrangerar resor till. Vi vet att detta bidrar till en bättre värld för många, en värld ut från fattigdom och som på sikt också främjar miljön.

Som resenär kan du hjälpa till att kompensera de utsläpp som flygresan orsakar. Vi samarbetar med Tricorona och hjälper dig att räkna ut vad er resa kostar att klimatkompensera. Utsläppen neutraliseras på så vis genom olika utvecklingsprojekt eller investering i energibesparande teknik. Ni får sedan som kund ett intyg från Tricorona på att ni har klimatkompenserat er resa.

www.klimatkompensera.se