SVARTLISTADE FLYGBOLAG

Effektiva flygsäkerhetsnormer i Europa har gjort att vi är bland dem som har den bästa flygtrafiksäkerheten i världen. Samtidigt som Europeiska unionen och dess medlemsstater arbetar tillsammans med säkerhetsmyndigheter i andra länder för att höja säkerhetsstandarden över hela världen, finns det fortfarande vissa flygbolag som verkar under förhållanden som inte uppfyller centrala säkerhetskrav.


För att ytterligare förbättra flygtrafiksäkerheten i Europa har Europeiska kommissionen - i samråd med medlemsstaternas flygsäkerhetsmyndigheter - beslutat att förbjuda flygbolag som befinns vara osäkra att bedriva verksamhet i europeiskt luftrum.


Dessa flygbolag anges i dokument på hemsidan nedan. 

Klicka på länken nedan:

Svartlistade flygbolag