PASS OCH VISUM

Det är viktigt att du har ett giltigt pass. Många gånger ska också passet ha en giltighetstid på minst 6 månader efter hemkomst och några oanvända sidor i passet. Numera behöver vi ofta få en kopia på ert pass vid bokning då vi måste registrera passinformation till flygbolagen.

Till vissa länder behövs visum. Hör med oss vad som gäller för respektive land.